کوچه مه گرفته

تابلو کوچه مه گرفته سایز ۴۰*۵۰

رایگان!

این محصول چاپ نقاشی کوچه مه گرفته اثر Leonid Afremov روی تابلوشاسی است.

اطلاعات بیشتر

کلاس قیمت

از 50 تا 100 هزار تومان

ضخامت

8 میلیمتر, 16 میلیمتر, 30 میلیمتر

سایز

40*50 سانتی متر

نقاش

Leonid Afremov