با توجه به اینکه تابلو شاسی محصول سفارشی است و بر اساس سفارش مشتری تولید میشود، امکان تعویض و پس گرفتن کالا وجود ندارد.